Åbø Gård

Hva er økologisk landbruk

Hvordan defineres økologisk?

Her er norsk oversettelse av definisjonen som den internasjonale økologiske organisasjonen IFOAM har blitt enig om på sin verdenskongress i 2008.
Definisjonen bygger på de fire prinsippene for økologisk landbruk, som IFOAM (International Federation of Organic Agriculture Movements) har vedtatt tidligere. Debio, Oikos, Biologisk-dynamisk Forening og Bioforsk Økologisk har gitt sin tilslutning til den norske oversettelsen.

«Økologisk landbruk er et produksjonssystem som opprettholder sunne jordsmonn, bærekraftige økosystemer og folks helse. Dette systemet bygger på økologiske prosesser, biologisk mangfold og kretsløp tilpasset lokale forhold, istedenfor å være avhengig av innsatsfaktorer med uheldig effekt. Økologisk landbruk kombinerer tradisjon, innovasjon og vitenskap til gagn for vårt felles miljø og fremmer rettferdighet og god livskvalitet for alle.»

Økomat er uten matsminke, sprøytemiddelrester eller syntetiske tilsettingsstoffer. Økologisk mat er også garantert produsert uten genmanipulering . Dessuten blir det rikere natur og renere jordsmonn og vann med økologisk landbruk.

”Økologisk” er rettsbeskyttet for matvarer, og kan kun brukes med godkjenning fra DEBIO eller tilsvarende utenlandsk kontrollorgan. Ø-merket er din garanti for at varen er økologisk. DEBIOs kontroll omfatter både gårdsbruk, foredlingsbedrifter, pakkerier, omsetningsledd og importører. Alle skal og blir kontrollert minst én gang i året, derfor skal du  være sikker på at de økologiske produkter faktisk er økologiske!

Alle økologiske matvarer på det norske markedet er sertifiserte fordi begrepet er rettsbeskyttet. Man trenger ikke å tvile på at matvarene faktisk er økologiske, det er godt kontrollert av DEBIO eller tilsvarende organ i andre land.

Det er viktig å vite at regelverket som ligger bak alle øko-merkene er nesten helt det samme, dermed er det ikke fullt så forvirrende som det kan virke.